ارزو حسینی تودشکی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارزو حسینی تودشکی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 17.50
پیام نور 1389 - 1393