عباس بابایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس بابایی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند شاغل در بانک تجارت شرکت خدمات بانک تجارت 1382/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اتومکانیک
– دیپلم – معدل: 12.83
1368 - 1372