فریبا سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فریبا سلیمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست زنجیره تأمین داروسازی دکتر عبیدی 1390/6 - 1392/8
کارشناس فروش داروسازی دکتر عبیدی 1392/8 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.76
آزاد ورامین 1389 - 1391