یاشار عدالت نوبرزاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاشار عدالت نوبرزاد

محل سکونت: البرز - کرج