عافیه اخوندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عافیه اخوندی

محل سکونت: گلستان - گنبد

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اموربانکی پست بانک 1392/10 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابرسی حسابداری
– کارشناسی – معدل: 0.00
علمی کاربردی 1393 - 1394