وحید احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید احمدی

محل سکونت: قزوین - بوئین زهراسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مکانیک سر امد طب 1391/12 - 1393/11
مکانیک دانزه 1389/1 - 1391/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک مکانبک
– کاردانی – معدل: 16.00
امام محمد باقر 1383 - 1385