لادن بهداروندان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لادن بهداروندان

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.88
پیام نور 1388 - 1392