یاسر دشت دار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسر دشت دار

محل سکونت: قزوین - آبیک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی بستنی نعمت 1393/10 - 1393/11
کارشناس تعمیرات و نگهداری برق و آی تی چای و ماکارونی جهان 1391/2 - 1395/5
مدیر فنی مهندسی کشت و صنعت زرین هیو 1395/5 -
کارشناس تعمیرات نگهداری آسان قزوین 1387/2 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 14.30
رجا 1389 - 1393