محمدرضا رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا رضایی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 13.14
ملاصدرا 1381 - 1384
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.13
ازاد 1385 - 1388
برق قدرت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.48
ازاد 1390 - 1391