راضیه ضمیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: راضیه ضمیری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری موسسه ریحانه 1392/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 15.53
دانشستان 1389 - 1391
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 0.00
ورامین 1392 - 1392