علی رضا عنصری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رضا عنصری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راه انداز فست فود راگا 1380/3 - 1380/4
آشپز فست فود توس کانا 1380/5 - 1380/8
راو انداز فست فود نارنجستار 1380/8 - 1380/8
راه انداز فست فود بامبو برگر 1393/12 - 1393/1
راه انداز فست فود آوین 1393/8 - 1393/10
مدیر بازرسی شعب مجموعه زنجیره ای سندباد 1393/11 - 1394/1