هانیه سادات سیدجعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هانیه سادات سیدجعفری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Photoshop
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Etabs
photoshop


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران حمل ونقل
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.20
آزاد تهران جنوب 1395 - 1397