راحله بهرامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: راحله بهرامی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس معماری شرکت آذران در صنعت 1392/4 - 1394/4
کارشناس معماری شرکت نیکان 1391/1 - 1392/2
کارشناس معماری مترور پروژه 1394/5 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 18.50
غیرانتفاعی کوثر 1390 - 1392