هادی جواهری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هادی جواهری

محل سکونت: اصفهان - خوانسار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه سازه گستر اسکان 1387/1 - 1394/5