مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارشد خدمات هوایی سامان 1385/12 - 1388/8
رئیس حسابداری گسترش مبلمان آسیا 1388/12 - 1389/8
مدیر مالی روغن نباتی فرآورد 1389/9 - 1394/3
مدیر مالی سامان دژ پارس 1394/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.67
آزاد 1380 - 1384