مرجان قربان زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرجان قربان زاده

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 13.00
واحد صفاشهر 1389 - 1393