مرتضی حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی حیدری

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.27
دانشگاه تهران 1390 - 1392
شیمی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.27
دانشگاه تهران 1390 - 1392
شیمی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.27
دانشگاه تهران 1390 - 1392