طناز بوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طناز بوند

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
توکسیکولوژی پزشکی سم شناسی پزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.20
علوم دارویی 1392 - 1394