راضیه واشقانی فراهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: راضیه واشقانی فراهانی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.66
ازاد واحد کرج 1390 - 1393