حمیدرضا جوان امروز

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا جوان امروز

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد