سلمان صفازاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سلمان صفازاده

محل سکونت: کهگیلویه و بویراحمد - دهدشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
جانشین مدیر HSE سابیر 1392/6 - 1394/2
کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت اهرم 1391/9 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت عمومی مبارزه با بیماریها
– کاردانی – معدل: 0.00
علوم پزشکی زاهدان 1384 - 1386
بهداشت حرفه ای حرفه ای
– کارشناسی – معدل: 14.31
علوم پزشکی زاهدان 1387 - 1389