زکریا اذری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زکریا اذری

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تعمیر کار اداره برق باینگان 1381/1 - 1382/5