سپیده سادات مهرابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپیده سادات مهرابی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بخش روسازی شرکت مهندسین مشاور تدبیر فرود راه 1393/2 - 1393/6
کارشناس کنترل پروژه شرکت مهندسی مبین سازه پارند 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران مدیریت پروژه
– کارشناسی – معدل: 15.30
دانشپاه پیام نور مرکز تهرن 1388 - 1392