مهدی روشنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی روشنی

محل سکونت: ایلام - ایلام

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک سازه آزمون پدیده(اصفهان) 1390/6 - 1392/6
مسؤل اجرا شرکت ایلام راه بان(ایلام) 1392/12 -
کارشناس کارشناس خبره دادگستری 1393/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 15.63
شهید باهنر 1388 - 1390
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.71
دانش پژوهان 1390 - 1392