شاهین امیغ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شاهین امیغ

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
متخصص ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی
متخصص ساخت و نصب لوله کشی صنعتی
متخصص نصب تجهیزات صنعتی
بازرسی جوش
ساخت و نصب لودینگ آرم


سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تکنولوژی جوش
– کاردانی
مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران 1394 - 1396