ستاره مهدوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ستاره مهدوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس حقوقی موسسه حقوقی دادبان 1391/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 16.17
تهران شمال 1386 - 1390