محمد حسن حاجی اسفندیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد حسن حاجی اسفندیاری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد