فاطمه رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه رضایی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری جلفادژساز 1389/2 - 1391/9