زینب اسماعیلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زینب اسماعیلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی و کمک حسابدار شرکت فارس تکنولوژی 1393/3 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی حسابداری
– کاردانی – معدل: 13.56
علمی کاربردی مهرکام پارس 1389 - 1391