سهند بیگلری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سهند بیگلری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد سرامیک
– کارشناسی – معدل: 12.12
علوم و تحقیقات 1385 - 1392