مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان خط طلائی ایرانیان 1389/7 - 1394/2
پشتیبان بازرسی کیفیت واستاندارد 1389/3 - 1389/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.72
آزادشهرقدس 1385 - 1389