امیرحسین نیک پی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین نیک پی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر ازمایشگاه شرکت شهد ناب 1387/12 - 1389/12
مدیر خدمات بس از فروش شرکت بویا خودرو 1389/12 - 1393/5
مسوول کنترل کیفیت کارخانه آماده لذیذ 1394/1 - 1394/3
مسوول فنی و مدیر کنترل کیفی کارخانه آب معدنی ایران داد 1394/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی شیمی
– کاردانی – معدل: 16.00
ازاد 1384 - 1386
صنایع غذایی شبمی
– کارشناسی – معدل: 16.00
ازاد 1386 - 1388