محمود یوسف تبار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود یوسف تبار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست سایت جهان نمو 1392/8 - 1393/4
سرپرست کارگاه سازان راه قم 1391/7 - 1392/8
اجرا لیران شهر 1391/1 - 1391/7
سرپرست کارگاه کومار 1392/7 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران بتن
– کاردانی – معدل: 12.80
ش رجایی 1368 - 1372
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.80
بافق 1388 - 1390