صاحب اصغریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صاحب اصغریان

محل سکونت: گیلان - لنگرود

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قسمت فنی کامپیوتر شرکت سیب سامانه رشت 1392/6 - 1392/10
عضو پروژه شبکه بیمارستان شرکت تک پرداز لنگرود 1392/11 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
پیام نور تهران 1392 - 1393