شهرام تخمه چال

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهرام تخمه چال

تاریخ تولد: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

وضعیت تأهل: مجرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد

وضعیت سربازی: معافیت دائمسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس ناظر طرح آبریز 1388/12 - 1389/12
ناظر آبا 1390/5 - 1393/5
کارشناس افشان گستر 1392/2 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی سازه های آبی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.36
علوم وتحقیقات اهواز 1389 - 1392
علوم آب سازه های آبی
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
علوم و تحقیقات تهران 1393 - 1395
کشاورزی آب
– کارشناسی – معدل: 12.68
زاهدان 1384 - 1389