سلمان فیاض

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سلمان فیاض

محل سکونت: خراسان رضوی - سبزوار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ساختمان ورستوران کارگر ساختمان ورستوران 1388/12 - 1390/3