سبحان مومن صفایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سبحان مومن صفایی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرشیفت برق شرکت ترومل بافت ایرانشهر 1382/12 - 1389/12
سرگروه برق پمپ سازان نبراس 1389/12 - 1392/12
سرپرست تعمیرات شرکت نیک برش 1393/4 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی
– دیپلم – معدل: 13.74
1378 - 1381