جواد عباسیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد عباسیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Word
کار با اینترنت
حسابداری

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت دستور نوین 1384/3 - 1394/3
حسابدار آذین ارقام 1394/3 - 1394/6
حسابدار آسیاعمران جهان 1394/1 - 1395/8
حسابدار شرکت ساخمانی فرزاد 1394/1 - 1395/11
حسابدار ماسیمو دوتی 1395/7 - 1395/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 13.50
روزانه 1378 - 1382