علیرضا طالبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا طالبی

محل سکونت: قزوین - آبیک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری مالی مهرگستران زیاران 1393/10 - 1394/9