امراله مکوئی چشمه سلطانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امراله مکوئی چشمه سلطانی

محل سکونت: تهران - اسلامشهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری ومالی اداره تحویل سایپا 1386/6 - 1394/6