ساره كاوسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساره كاوسی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 13.57
ازاد کرج 1390 - 1392