حمید رضا رجب زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا رجب زاده

محل سکونت: فارس - کازرون

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت بهره برداری
– کارشناسی – معدل: 16.60
فیروزآباد 1388 - 1392