روح اله صیدی بیرانوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روح اله صیدی بیرانوند

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی شرکت پرس ایران 1384/7 - 1389/9
کارشناس فنی سرپرست نگهداری و تعمیرات شرکت شیشه زاگرس نگین لرستان 1389/9 - 1390/3
کارشناس فرا کیفیت پارس 1390/3 - 1390/6
مدیر واحد فنی ماشین سازی فن اورد 1390/7 - 1392/7
کارشناس مکانیک تسهیلات سر چاهی و خط لوله شرکت سیمین تابان لرستان 1392/8 - 1393/2
سرپرست کارگاه شرکت عمران سازان مانا رود 1393/5 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ماشین افزار
– کاردانی – معدل: 17.68
فنی صنایع 1377 - 1379
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.47
ازاد واحد اراک 1379 - 1382