پیمان دیانتخواه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان دیانتخواه

محل سکونت: هرمزگان - بندر عباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
صدور بارنامه وحواله شرکت حمل ونقل tbt 1390/7 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 14.25
آزاد لارستان 1383 - 1387