علی صالح نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی صالح نیا

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت تعاونی کارمندان دولت 1382/2 - 1384/12
مهندس اجرا شرکت آذین شرق 1385/2 - 1386/3
مسنول طبقات اقامتی پروژه سارا بلوک2 1389/5 - 1391/12
مسنول طبقات اقامتی- اداری - تجاری پروژه سارا بلوک 1 1389/5 - 1391/12
مسنول طبقات تجاری -پارکینگ -مسنول کنتل وکیفیت پروژه پروژه ایمان 1389/5 - 1391/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 0.00
آزاد اسلامی بیرجند 1385 - 1391