محمد باقر مهدیه نجف‌آبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد باقر مهدیه نجف‌آبادی

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول خرید و فروش کتابستان آفاق 1391/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی باغبانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.13
گیلان 1387 - 1390