یوسف قاسمیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یوسف قاسمیان

محل سکونت: هرمزگان - بندرعباس

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر خرید آشپزخانه قاشق سحر آمیز 1390/9 - 1392/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.50
آزاد 1391 - 1393