جاوید جعفری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جاوید جعفری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اجرا شرکت پیشگامان توسعه کیان 1393/2 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.04
رودهن 1388 - 1393