موسی دهستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: موسی دهستانی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی پلیمر
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.93
دانشگاه تهران 1391 - 1393
شیمی محض
– کارشناسی – معدل: 16.63
علوم پایه دامغان 1387 - 1391