سعید علیجانزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید علیجانزاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز